Начало
Забравена парола
Община Антон
Актуално

images/2016/05/eufunds_logo.jpg 

Изнесена приемна на ОИЦ-София в община Антон 

На 3 юни (петък) от 11.00 ч. до 13:30 ч. екипът на Областен информационен център-София ще проведе изнесена приемна в с. Антон (пред НЧ „Хр. Ботев – 1925“). Посетителите на приемната ще бъдат запознати с актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от ЕСИФ. 

Последваща оценка за изпълнението на Общински план за развитие на община Антон 2007-2013 година


Конкурс за длъжност "Секретар на община" 19.04.2016 година  


Заповед №93/11.04.2016 година във връзка с чл.44 ал.2 от ЗМСМА

 


Заповед на областния управител - Пожароопасен сезон 


 Н А Р Е Д Б А - За определянето и администратирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Антон  - Проект!


01.03.2016 

Обява  за публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти и Заповед за откриване на  публичен търг с явно наддаване за продажбата на имоти  общинска собственост 

Заповед №50

Обява  


 

 
Протоколи и сесии

Протоколи от сесии на Общински съвет Антон

Протокол №1/04.11.2015 

Протокол №2/20.11.2015 
Протокол №3/27.11.2015  
Протокол №4/16.12.2015   
Протокол №5/28.01.2016   
Протокол №6/04.02.2016 
Протокол №7/25.02.2016  
Протокoл №8/24.03.2016
Протокoл №9/10.04.2016 
Протокoл №10/27.04.2016  

 

 
008.jpg