Начало
Забравена парола
Община Антон
Актуално

 


Заповед №71 за забрана на къпане в язовир Душанци и водоема край фирма Химас


Здравно-информационни материала на Министерството на здравеопазването по Националната програма превенция на хроничните незаразни болести


ВАЖНО !!!

На вниманието на всички собственици на недвижими имоти в землището на село Антон, община Антон, област Софийска


Уведомление от НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА


Заповед, съобщение и информация за санкции във връзка със забрана за изгаряне на стърнища, слогове, крайпътни ивици сухи треви и други растителни отпадъци на територията на община Антон  

 

Заповед на Областен управител 


Информация относно процеса на компостиране, анкетна карта за проучване на нагласите на населението и методика за извършване на проучването


Съобщение МБАЛ - Пирдоп 


Седмица на гората !

Съобщение

Покана 


публикувана 23.03.2017

ОБЩИНА АНТОН

На основание чл. 44, ал. 2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 217 ал. 3 и  ал. 5 от Закона за предучилищното и училищно образование

ОБЯВЯВА:

Конкурс за заемане на длъжността “Директор” на ДГ ”Българче”- село Антон

 

Прочети обявата   


ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТИ ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, СЪС СРОК НА ДОГОВОРА  5 ГОДИНИ:


 

 
Протоколи и сесии

Протоколи от сесии на Общински съвет Антон

Протокол №1/04.11.2015 
Протокол №2/20.11.2015 
Протокол №3/27.11.2015  
Протокол №4/16.12.2015   
Протокол №5/28.01.2016   
Протокол №6/04.02.2016 
Протокол №7/25.02.2016  
Протокол №8/24.03.2016
Протокол №9/10.04.2016 
Протокoл №10/27.04.2016
Протокoл №11/26.05.2016
Протокoл №12/30.06.2016 
Протокoл №13/29.07.2016  
Протокoл №14/25.08.2016   
Протокoл №15/22.09.2016  
Протокoл №16/29.09.2016 
Протокoл №17/27.10.2016
Протокoл №18/01.12.2016
Протокoл №19/29.12.2016
Протокoл №20/24.01.2017
Протокoл №21/23.02.2017   
Протокoл №22/29.03.2017
Протокoл №23/30.03.2017 
 
015.jpg