Начало
Забравена парола
Община Антон
Актуално

Покана за обществено обсъждане на намерение за поемане на общински дълг от Община Антон - публикувана на 14.01.2020 година 


На основание чл.84, ал. 4 и ал.6 от Закона за публичните финанси и във връзка с  Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Антон, Кметът на Общината

 

ОБЯВЯВА

 

Обществено обсъждане на Проект на Бюджет ’2020 година на Община Антон на 21.01.2020 година /вторник/ от 17:15 часа в Пенсионерския клуб в сградата на НЧ ”Христо Ботев-1925 г.” – село Антон.

 

Всички материали по Проекто-бюджета ще са на разположение в деловодството на общинска администрация всеки делничен ден в рамките на работното време, както и на официалния сайт на Община Антон от 15.01.2020 година.

 


АНДРЕЙ СИМОВ

КМЕТ на ОБЩИНА АНТОН 

 

Птроект за бюджет на община Антон


публикувана на 27.12.2019 година 

Пазарни консултации за: Изграждане на физкултурен салон с топла връзка към  училище „Св. Св. Кирил и Методий“   


публикувана на 20.12.2019 година

 

 Заповед №242/19.12.2019 г. - ползване на земеделски земи от общински поземлен фонд


 публикуван на 06.12.2019 година

 

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА АНТОН ЗА ПЕРИОДА М. ЯНУАРИ - М. ДЕКЕМВРИ 2020г.


 публикуван на 06.12.2019 година

 

Предложение за изменение на НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО - ОБЩИНА АНТОН


 

 публикуван на 20.09.2019 година

Протокол от Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост

 

публикувано на 30.08.2019 година 

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост който ще се проведе на 18.09.2019 година от 10:00 часа 

Обява

Заповед

Описание 


На вниманието на всички земеделски производители:

Съобщение - специализирани теренни проверки  


 

ОБЩИНА АНТОН ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ

 

Информация

Приложение № 1 - заявление потребител

Приложение № 4 - заявление асистент

Декларация асистент - трудов договор

Декларация асистент ЗЗДН 


Информация за Африканската чума по свинете 


Писмо от министерството на туризма във връзка с Единната система за туристическа информация /ЕСТИ/ 


Протокол от 28.06.2019 година по чл.37и от ЗСПЗЗ за окончателното разпределение на мери, пасища и ливади от ДПФ на собственици на животновъдни обекти - ОДЗ София област.


Протокол и приложения от извършени доразпределения и  разпределения на нови заявители на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд


 

 
010.jpg