Начало
Забравена парола
Община Антон
Актуално

images/2019/06/z120.jpg  


Столична община изпълнява проект "Осигуряване на ефективното функциониране на областен информационен център София- град и София - област, за популяризиране на ЕСИФ в България през периода 2019-2021", финансиран по ОП "Добро управление", съгласно Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05SFOP001-4.004.0027-C01.

 

Във връзка с реализацията на проекта и функцинирането на областен информационен център София- град и София - област, Столична община обявява конкурс за подбор на експерти със следните позиции:

 

експерт "Информационно обслужване и услуги"  - 1 бр.;

 

- експерт "Логистика и информация"  - 1 бр.;

 

експерт "Комуникация и информация"  - 1 бр.

 

Документи за кандидатстване се приемат в едномесечен срок от датата на публикуване на обявите. 


публикувано на 07.05.2019 г. 

Протокол и приложения от извършени доразпределения и  разпределения на нови заявители на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд


 

 
002.jpg